Zprávy 4.0


Stroje nahradí lidskou práci

Průmysl se chystá na to, že do 15 let mohou polovinu pracovních pozic převzít stroje. České školy se ale zásadními proměnami trhu práce a požadavků na zaměstnance zatím příliš nezabývají. Ministerstvo školství se zástupci různých odvětví průmyslu a odboráři nyní začalo vytvářet materiál s názvem Vzdělávání 4.0. "Opatření se zaměří na posilování klíčových kompetencí, digitálních dovedností a oblast celoživotního vzdělávání," uvádí ministerstvo.

Zatím existuje jen koncept, konkrétní opatření pracovní skupina teprve vymýšlí. Změny by se měly týkat tří oblastí. Vzdělávání na základních a středních školách, vysokých škol a dalšího vzdělávání. Zástupci průmyslu požadují, aby materiál změnil financování vysokých škol a více peněz dostávaly obory, které jsou potřebné na trhu práce.

Firmy nemohou najít kvalifikované lidi

Česku chybí kvalifikovaní pracovníci, situace je kritická a žádá si reformu odborného vzdělávání, uvádí průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Podle něho má dnes téměř devět z deseti firem problémy obsadit volná místa absolventy středního vzdělání s výučním listem. Na 82 procent firem si podle průzkumu myslí, že situaci by pomohlo vyřešit vzdělávání orientované na praxi, které by se z velké části uskutečňovalo přímo ve firmách. "Je nutné, aby žáci měli praktické zkušenosti s novými technologiemi. Ty mohou získat pouze přímo ve firmách," řekl výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer. Z odpovědí více než 210 firem vyplývá, že systém odborného vzdělávání je třeba modernizovat. Nová koncepce by měla zohlednit technologický a hospodářský vývoj.

Průmysl 4.0 má v Česku své místo

Vláda ČR na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Stranou tohoto dění nemůže zůstat ani Česká republika. Hlavní myšlenkou Iniciativy Průmysl 4.0 je podchytit impulsy, které našemu průmyslu přináší tato zcela nová filosofie systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií při uvažování jejich trvalého, velice rychlého rozvoje, a připravit pro průmyslovou výrobní i nevýrobní sféru podmínky k realizaci nové (tzv. čtvrté) průmyslové revoluce v ČR. Dlouhodobým cílem této iniciativy je udržet a posílit konkurenceschopnost ČR v době masového nástupu uvedené filosofie ve světě.

Digitalizace ekonomiky probíhá v široké škále odvětví. Lze jmenovat sektory jako elektronika, elektrotechnika, konstrukce a výroba strojů a zařízení, výroba nástrojů, automobilový průmysl, energetika, chemická a farmaceutická výroba, hutnictví a ocelářství, informační technologie a telekomunikace, průmyslová automatizace, radiokomunikace, ale i údržba, bankovnictví, finanční a marketingové služby, obchodní činnost, poradenské služby, reklamní činnost, vývoj software, zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, výživa a další. Lze tedy konstatovat, že cílem Průmyslu 4.0 je přinést úplné digitální propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty — od vývoje výrobku až po logistiku. To znamená radikální změnu a prozíravé plánování investic ve velkých i malých firmách. Inovace, flexibilita i produktivita, to vše by v pojetí Průmyslu 4.0 mělo být nově definováno.

Klíčem k úspěchu jsou informace

Probíhající digitální transformace dramaticky proměňuje všechny aspekty našeho života. V průmyslu a zemědělství pomáhají senzory a komunikace M2M (machine-to-machine) v komplexní proměně výrobních procesů. Průmysl 4.0 přináší nejen automatizaci, ale také možnost vyrábět individuálně přizpůsobené výrobky s výrazně nižšími náklady. Big data a analytika přinášejí proměnu tradičních obchodních modelů v maloobchodu nebo finančnictví. Jak ukazuje studie Digital Vortex zpracovaná organizací Global Center for Digital Transformation, celých 40 % dnes dominantních firem ztratí v souvislosti s probíhajícími změnami v příštích letech svou pozici na trhu. Klíčovým aspektem digitálního podnikání je práce s daty, konkrétně schopnost data sbírat, vyhodnocovat, zabezpečit a rozvíjet na jejich základě nové produkty a služby. S tím roste důležitost IT dovedností ve všech oblastech podnikání a na celé řadě pracovních pozic, kde dříve nebyly zapotřebí. To vše výrazně ovlivňuje pracovní trh a vzdělávání.