Český institut informatiky, robotiky a kbyrenetiky, Praha 6

SMART CITY 2035 - MĚSTO BUDOUCNOSTI

Deggendorf

PRŮMYSL 4.0 – TECHNIKA, VZDĚLÁNÍ, PROSPERITA! #2

KDY? Uskuteční se dne 20. 9. 2017

KDE? Deggendorf, Německo

Odborní garanti:
 • Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c., ČVUT
 • Prof. Dr. Wolfgang Dorner – Technische Hochschule Deggendorf
Konference se realizuje pod záštitou:
 • Barbary Stamm, předsedkyně Bavorského zemského sněmu SRN
 • Ilse Aigner, MdL, místopředsedkyně vlády, bavorská ministryně pro hospodářství a média, pro energetiku a technologie
Přednášející (budeme doplňovat):
 • Prof. Dr. Rolf Rascher (THD), téma přednášky "Production for order quantity 1 in precision optics"
 • Peter Flieher (T-CON), téma přednášky "Interface ERP and industrial IT"
 • Peter Mayer (pm-tech), téma přednášky "Assisted repairing and maintenance"
 • Prof. Dr. Jochen Hiller, téma přednášky "Computer Tomography in a flexible production environment"

České Budějovice

PRŮMYSL 4.0 – TECHNIKA, VZDĚLÁNÍ, PROSPERITA! #1


Popis konference

Odborná konference zaměřená na představení a přiblížení problematiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce a s tím související zavádění nových robotických systémů do průmyslové praxe v České republice a ve Spolkové republice Německo.

Přednášejícími jsou (za českou stranu) přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce a vzdělávacích institucí, tak praxe (jmenný seznam viz. níže). Snahou organizátorů konference je oslovit účastníky konference, české přednášející a odborníky ze Spolkové republiky Německo, resp. ze Spolkové země Bavorsko.


Termín konání
16. 3. 2017, čtvrtek
15. 3. 2017, středa – přivítání účastníků konference, ubytování

Místo konání
České Budějovice, Clarion Congress Hotel

Záštita nad konferencí
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum
Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Generální partner konference
Energetická společnost ČEZ

Hlavní mediální partneři
Deník Právo
Zpravodajský portál Novinky.cz

Organizace konference
Občansko správní institut Brno, o.p.s.

Spolupráce na organizaci konference
Hans Seidel Stiftung Praha


Propagace konference

 • partnerské strany 10x v deníku Právo – kompletní příprava textu, editace, rozvory s přednášejícími a partnery...
 • 20x tištěná pozvánka v deníku Právo
 • e-mailing na cca 3.000 živých firem v jihočeském kraji
 • FB a bannerová prezentace
 • program konference, anketa – vyhodnocení – odpovědi účastníků – scan poslední strany programu

Shrnutí

 • Celkový počet účastníků konference: 109
 • Počet vyplněných formulářů: 97%
 • Výsledná známka z vyplněných formulářů: 1,1
KE STAŽENÍ: PREZENTACE - Průmysl 4.0 #1

Časový harmonogram, přehled přednášejících, tématické bloky

9.00 – 9.30 registrace účastníků
9.30 Zahájení konference Janem Bartoškem, místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Martinem Kastlerem, ředitelem Nadace Hannse Seidela
10.00 – 10.25 Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c, ČVUT
Od parního stroje k umělé inteligenci. Nahradí stroje lidskou práci? Klady i zápory robotizace.
10.30 - 10.55 Sascha Stöppelkamp, Diplomgeograph,
Clustermanager BICCnet
11.00 – 11.25 Mgr. Kamil Čermák
předseda představenstva a generálni ředitel , ČEZ ESCO, a.s.
11.30 – 11.55 Michael Rohde Dipl. Ing. (Univ.),
jednatel Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
12.15 – 13.30 oběd formou švédských stolů, prostor pro společnou diskuzi účastníků konference s českými a německými přednášejícími
13.30 – 13.55 Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Vysoká škola ekonomická
Budou roboti platit sociální a zdravotní pojištění? Může být robot řešením negativního demografického vývoje, který se podílí na zajištění seniorů a tvorbě důchodových rezerv?
14.00 – 14.55 Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc, rektor VŠ Škoda auto
Vzdělávání nových odborníků pro nové průmyslové odvětví. Mají se průmyslové podniky vydat cestou zřizování vlastních vzdělávacích institucí nebo půjde o celkovou reformu školství?
15.00 – 15.25 Prof. Dr. Wolfgang Dorner
15.30 - 15.55 Ing. Václav Pixa
technický ředitel Robert Bosch spol. s.r.o. České Budějovice
16.00 – 16.25 Dr. Klaus Peter Fouquet,
prezident Robert Bosch AG
18.00 – 21.00 zahájení večerního programu Janem Bartoškem, místopředsedou Poslanecké sněmovny ČR a proslov o německo-českých vztazích paní Barbarou Stamm, předsedkyní Bavorského zemského sněmu SRN

Doplňková informace
Snahou organizátorů je pokračovat v představování problematiky Průmyslu 4.0 formou výjezdních setkání a prohlídek průmyslových společností v SRN. Organizování dalších přesněji tematicky zaměřených konferencí a seminářů.