O nás


Automatizace průmyslové výroby, robotizace, umělá inteligence… Tyto pojmy začínají být v diskuzích odborníků stále frekventovanější a jsou dnes označovány souhrnným pojmem „Průmysl 4.0“. Naše malá iniciativa si klade za cíl průběžně mapovat a propagovat problematiku zavádění nejmodernějších robotických průmyslových technologií do praxe tak, aby prospěla lépe a rychleji se orientovat odborné veřejnosti. Ale informovat i ty, kteří budou „jen“ konečnými příjemci produktů, vyrobených těmito novými automatizovanými systémy.

Technologický pokrok vyjádřený lakonickou zkratkou – Průmysl 4.0 – bude mít však do budoucna daleko širší dopad do životů velkého počtu lidí než jen změnu pracovních podmínek a ulehčení těžké manuální práce tak, jak si tento proces laická veřejnost dnes představuje. Promítne se významným způsobem do budoucí podoby středního i vysokého školství, do oblasti zaměstnávání pracovních sil a bude mít dopad na formu získávání finančních zdrojů budoucích důchodových systémů. Dokonce – jak vyplývá z už dnes publikovaných studií – může změnit společenské i kulturní chování velké části obyvatel Země.